Monday, 03/10/2022 - 13:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phượng Tiến

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Chiều ngày 3/12/2021, chi bộ trường Mầm non Phượng Tiến đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Liên-Bí thư chi bộ quán triệt, triển khai nội dung cơ bản của các văn bản: 

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 6/9/2021 của Ban thưởng vụ tỉnh Thái Nguyên về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 6/9/2021 của Ban thường vụ tỉnh uỷ Thái Nguyên về tăng cường công tác quản lý Đảng viên và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2015.

Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 10/112021 của Ban thường vụ đảng uỷ xã Phượng Tiến về thực hiện Kết luận số 01-KH/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng, của Tỉnh ủy sớm đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn đơn vị, đồng chí bí thư chi bộ quán triệt, đề nghị các cán bộ, đảng viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện và tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chỉ thị, kết luận, quy định đến các công đoàn viên trong nhà trường.

Hình ảnh tại buổi quán triệt, học tập:

Tác giả: Phạm Thị Ly
Nguồn:GD Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 44
Tháng 10 : 110
Năm 2022 : 7.178