Monday, 03/10/2022 - 13:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phượng Tiến

Học tập, quán triệt Nghị quyết và các chỉ thị của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng khoá XIII

Chiều ngày 01/10/2021, tại buổi họp chi bộ đồng chí Nguyễn Thị Liên (Bí thư chi bộ) đã triển khai các nội dung liên quan đến quán triệt các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, gồm:

Thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vong phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Số 10/CTr/DU ngày 5/8/2021 Chương trình hành động thực hiện NQ số 02-NQ/TU ngày 29/3/2021của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Số 15-KH/ĐU ngày 5/8/2021 kế hoạch thực hiện đề án số 03-ĐA/TU ngày 01/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về nâng cao chất lượng và hiệu quả phát hiện, xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025. Số 14-KH/ĐU ngày 29/7/2021 Kế hoạch thực hiện đề án số 04-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiếm tra giám sát giai đoạn 2021-2025. Số 13-KH/ĐU ngày 20/7/2021 kế hoạch triển khai thực hiện đề án số 05-ĐA/TU ngày 9/4/2021 về tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Số 57-BC/DU ngày 20/9/2021 Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý II và 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

Đây là những chỉ thị, nghị quyết, kết luận quan trọng, là cơ sở và bước cụ thể hóa một phần mục tiêu, nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường đã  học tập một cách nghiêm túc. 

Dưới đây là hình ảnh tại buổi học tập:

Tác giả: Phạm Thị Ly
Nguồn:GD Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 44
Tháng 10 : 110
Năm 2022 : 7.178